Évfordulók

Egy település minden pillanatát megörökíteni nem lehet. Mindenkinek más esemény lehet a fontos. A nevezetesebb dátumok kiválogatása teljesen szubjektív. Itt elsősorban a peceliszilankok.hu oldalon már bemutatott személyekhez köthető dátumok vannak összegyűjtve. Ha nagyon fontos dátum kimaradt volna, kérem jelezze nekem.

4. A mozit is kezdeményező Iskolánkívüliek Bizottságának megalapítása (1924)

7. Baczoni István temetése (2001)

10-15. Megalakul a péceli kommunista pártszervezet (1919)

12. Ráday (V.) Gedeon elfogja Rózsa Sándort (1869)

13-16. Ráday Pál és Kajaly Klára esküvője Gácson (1705)

17. A Pécelen nyaraló Klupathy Jenő bemutatja az ország első röntgenfelvételét (1896)

17. Péceli gazdakör megalakulása (1909)

20. Ráday Pál papírra veti egy új “vár” első terveit (1710)

21. Meghal Bakonyi Árpád karnagy, énektanár (2014)

22. Ráday (III.) Pál, az első magyar nyelvű színházi előadás előkészítőjének halála (1827)

23. Sacher Gusztáv, Bárczy István apjának halála (1897)

24. Egy székesfehérvári különítmény bevonul Pécelre fosztogatni (1920)

27. Galgóczy Károly születése (1823)

28. Az ujjlenyomatok hazai szakértője, Gábor Béla halála (1939)

1. Fábry Dániel születése (1889)

3. Cherven Flóris születése (1840)

7. A péceli testület benyújtja az első kérvényt a vasúti felüljáró ügyében (1899)

12. Hatala Péter halála (1918)

14. Átadták a péceli MÁV kórházat (1956)

18. Kajali Klára halála Pécelen (1741)

18. Bendel József orvos felajánlja a fizetését egy péceli kórház javára (1877)

19. Szemere Pál születése Pécelen (1785)

22. Cherven Flóris tanár halála (1928)

24. A Jézus Szíve Népleányok egyik nővérét, Szabó Máriát részeg orosz katonák bántalmazták és megölték (1945)

25. Közművelődési Kör alakul Pécelen Hatala vezetésével (1888)

26. Kelecsényi Izabella születése (1872)

28. Bory István irodalomtörténész születése (1894)

2. Az első röntgenfelvételt készítő Klupathy Jenő halála (1931)

2. Varga Mihályt felkérik Pécel történetének megírására (1984)

7. Lázár Károly testőrparancsnok halála (1968)

8. Ráday Gedeont II. József báróvá emelte (1782)

13. Tankó János halála (1902)

14. Szemere Pál halála (1861)

14. Iszidor moszkvai metropolita áthalad Pécelen a firenzei zsinatról hazafelé (1440)

15. Gázfogadó állomás átadása Baczoniék szervezésében (1969)

15. Karsai Zsigmond halála (2011)

17. Fáy István gróf, zeneszerző halála (1862)

21. Rassay Károly születése (1886)

22. Bárczy István anyja, Bárcy Berta halála Pécelen (1922)

24. Megalakul a péceli atlétikai club (1912)

27. Ifj. Francsek Imre születése (1891)

31. Ráday (III.) Pál születése (1768)

31. Ágai Adolf születése (1836)

31. Nagy péceli tűzvész, leég Szemere háza is, a zsinagóga is (1825)

2. Átadták a Budapest-Hatvan vasútvonal első szakaszát (1867)

9. Stepanus Gloz néven megszületik Pekáry István (1859)

9. Pósa Lajos születése (1850)

9. Szontagh Gusztáv születése (1793)

13. Lelőttek egy repülőt Pécel fölött egy főhadnaggyal (1944)

14. Megalakul a Péceli Ipartestület (1898)

17. Megnyit a péceli mozi (1925)

23. Szirmay Tamás Pulszky Henriette halála (1970)

25. Ráday Eszter születése (1716)

26. Péceli Polgári Kör alakul (1914)

29. Felszentelik a római katolikus templomot (1900)

29. Czobor Károly dalszerző születése (1876)

 

2. Barabás Tibor halála (1984)

3. Jézus Szíve Néplányok beköltöznek Pécelre (1927)

5. Megjelenik az ESE Híradó első száma (1991)

5. Lázár Ervin születése (1927)

7. Hosszú jogi eljárás után a református templom telkét az egyházra írják (Kelecsényi átengedi) (1873)

11. Bory István halála (1967)

12. Stromszki Adolf honvéd-hadnagy temetése Pécelen (1849)

15. Megalakul a temetkezési egyesület Pécelen (1884)

15. Zsigmondy Vilmos születése (1821)

18. Tankó János tanár születése (1846)

19. Korányi Frigyes halála (1913)

20. Ráday Pál halála Pécelen (1733)

23. Hovanyecz László újságíró születése (1940)

25. Elkészült az első artézi kút Pécelen (1910)

 

 

 

1(?) Ráday Eszter halála, temetése (1764)

1. Az ESE Egyesület létrehozása (1989)

1. Bárczy István halála (1943)

6. Deme László halála (2011)

7. Szontagh Gusztáv halála (1858)

13. A Vendéglősök Otthona céljára házat vásároltak Pécelen (1928)

14. Zsedényi Aladár halála (1938)

15. Első baptista bemerítések a Rákos patakban (1913)

17. Vasfi és Müller között szerződése Pécelen az Opposition című lap átadásáról (1849)

22. Ráday Eszter és Teleki László esküvője (1732)

23. Ráday (IV.) Gedeon, a Nemzeti Színház főintendánsának születése (1806)

24. Az Eszperantó köz avatása Pécelen (1961)

27. Ráday (IV.) Pál születése Pécelen (1830)

 

2. Testvérvárosi megállapodás aláírása Iisalmival (2006)

2. Ráday Pál születése Losoncon (1677)

3. Sebők István halála (1993)

4. Bereczky Albert péceli református lelkész, később püspök, a református konvent és zsinat elnöke meghal (1966)

7. Mihály Dénes születése Gödöllőn (1894)

9. Pósa Lajos halála (1914)

12. Ráday (IV.) Gedeon halála (1873)

13. Megnyit a Szemere uszoda és fürdő Pécelen (1895)

16. Ráday (V.) Gedeon születése (1829)

17. Meghal ifj. Végveresmarti Sámuel Pécelen született református lelkész, később püspök (1807)

19. Leégett a Pöhlman villa (2007)

31. Radó Imre, újságíró, író születése Pécelen (1885)

2. Rassay Károly meghal Pécelen (1958)

2. Szemere Árpád halála (1933)

2. Románok bevonulása Pécelre (1919)

6. Ráday Gedeon halála Pécelen (1792)

10. Megalakul a péceli Polgári Dalárda (1911)

18. Meghal Haas József orvos (1894)

27. Barabás Tibor író születése Pécelen (1911)

28. Jamriska Lajos, egykori péceli előljáróság születése (1854)

29. Jókai és Laborfalvi esküvője Pécelen (1848)

29. Mihály Dénes halála Berlinben (1953)

29. Varga Mihály péceli helytörténész halála (1988)

31. A Szent Erzsébet Gyermekotthon letelepedik Pécelen (1922)

3. Haas József lesz a község első orvosa (1877)

4. Önkéntes tűzoltók szervezetének újjáalakulása (1887)

10. Hullaház építéséről döntenek Pécelen (1892)

13. Farkas Antal újságíró születése (1875)

14. Czobor Károly dalszerző halála (1957)

22. Ágai Adolf halála (1916)

25. Színházi est a kastélyban (1865)

28. Farkas Antal halála (1940)

30. Felavatják a református templom tornyát (1894)

1. Ráday Gedeon születése (1713)

1. Megnyit a Szent Erzsébet otthon óvodája (1924)

3. Bárczy István születése (1866)

4. Karsai Zsigmond születése (1920)

7. Leleplezték az első világháborús emlékművet (1923)

8. Ulbrich Ede születése (1854)

11. Albrecht főherceg Pécelre látogat (1857)

12. Baczoni István születése (1922)

19. Melichár Kálmán születése (1856)

21. Klupathy Jenő születése (1861)

23. Id. Francsek Imre halála (1920)

28. Hovanyecz László újságíró halála (2013)

30. Id. Francsek Imre születése

1 Beköltöznek a Vendéglősök Otthonába (1928)

7. Megalakul a Péczeli 48-as Függetlenségi Kör (1897)

9. Szemere Árpád operaénekes születése (1878)

12. Ráday (IV.) Pál öngyilkosságot követ el Pécelen (1879)

14. Deme László születése Pécelen (1921)

14. Megalakul a Péceli Casino (1886)

15. Neményi Ambrus újságíró születése (1852)

15. Zsigmondy Vilmos megkezdi a fúrást a Városligetben (1868)

18. Ráday grófi címet kap (1792)

27. Szilágyi Virgil születése (1827)

10. Korányi Frigyes születése (1828)

11. Dönt a péceli testület az India rész közvilágításának kialakításáról (1899)

13. Neményi Ambrus újságíró halála (1904)

15. Melichár Kálmán halála (1945)

20. Zsigmondy Vilmos halála (1888)

20. Az Indiában új utcákat alakítanak és neveznek el (Erzsébet sétány, Korányi utca stb.) (1898)

22. Lázár Ervin halála (2006)

25. Fésüs Károly halála (2012)

28. Pécelre ér a román lovashadosztály, megkezdődik a szovjet megszállás (1944)

30. Szilágyi Virgil halála (1892)

30. Kelecsényi Rafael megveszi az elárverezett Ráday kastélyt (1872)