Darányi Kálmánné

Szűkszavú hír az 1962. április 28-án megjelent Magyar Nemzetben: „Darányi Kálmánné született Szemere Márta f. hó 17-én életének 64. évében Pécelen elhunyt.” Igen, ő Magyarország egykori földművelésügyi miniszterének, majd miniszterelnökének felesége. Pécelen temették el.

Hasonló sorsok

A két világháború között meghatározó politikai vagy közéleti szerepet vállaló személyek közül az 1940-es évek végén többeket internáltak. A büntetés letelte után ezek az emberek nem költözhettek vissza korábbi lakóhelyükre, többen is a fővároshoz közeli Pécelt választottuk lakóhelyül. Így került Pécelre a liberális demokrata politikus Rassay Károly, a bécsi döntések előkészítésében is résztvevő, Bethlen István szűk bizalmi köréhez tartozó Pataky Tibor vagy Horthy egykori testőrparancsnoka, Lázár Károly. Nem politikai szerepvállalása, inkább származása miatt ebbe a körbe sorolható Schmidt Egon Kossuth-díjas ornitológus is.

Szemere Márta és Szemere Pál kapcsolata

Szemere Márta Gombán született 1898-ben. A híres péceli irodalmár Szemere Pál feleségének, a Képlaky Vilma álnéven is verselő Szemere Krisztinának családjából származik. Szemere Márta dédnagyapja Szemere Krisztiának volt testvére, de Szemere Bertalannal, a Magyar Királyság második miniszterelnökével is közeli rokonságban álltak. Így hát nem teljesen ismeretlen Márta számára Pécel.

Darányi Kálmánné Szemere Márta

Darányi Kálmán felesége

Darányi Kálmán 37 éves, amikor elveszi az akkor 25 éves Szemere Mártát. Három gyermekük született: Márta, Mária és Anna. A források szerint harmonikus családi életet éltek.

Középen Horthy és felesége. A kép bal oldalán Darányi Kálmán, a kép jobb szélén ül Szemere Márta. Forrás: Az Est, 1937. 27. szám.

Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter, rövid időre belügyminiszter, majd elvállalja a miniszterelnöki pozíciót is. A kormányfői feladatokat 1936. október 10-én vette át a Gömbös Gyulától. Eleinte Gömbös jobbratolódását próbálja korrigálni, de később „elkanyarodott attól a politikai irányvonaltól, amelynek jegyében miniszterelnökségét kezdte” – írja róla Romsics Ignác történész. 1938-ra egyre közelebb került a magyarországi nyilas-hungarista mozgalomhoz. Az első zsidótörvényt az ő miniszterelnöksége alatt kezdik előkészíteni. 1938 májusában Imrédy Béla váltja a kormány élén. Teljesen ekkor sem vonul még vissza a politikától, de betegsége hamarosan eluralkodik rajta, 1939 novemberében hal meg.

Darányi Kálmánnné Hóman Bálint kultuszminiszterrel táncol. Fotó: Pesti Napló Képes Melléklete 1938/3. szám

Felesége ekkor még a közélet elismert szereplője, rendszeres résztvevője a jótékonysági kezdeményezéseknek.

A világháború lezárását követően helyzete megváltozik. 1947 februárjában megvonják tőle a nyugdíját. Visszavonultan él Pécelen haláláig. 1962. áprilisában temetik el a református temetőben, ahol Szemere Pált is. Darányi Kálmánt Tasson a családi kriptában helyezték el.

Márta nevét egy 1928-ban épített híd őrzi Mosonmagyaróváron.