Keresd a nőt!

A leleplezett veszedelmes, nagyarányú kommunista szervezet tagjai valamennyien egyszerű munkásemberek. Egyetlen érdekes alak van közöttük: Simon Jolán.”– írja 1929 júniusában a Magyar Hírlap egy nagyobb illegális baloldali szerveződés lebuktatását követően. Simon Jolán később Péter Gábor, az ÁVH rettegett irányítójának lesz felesége, majd Rákosi Mátyás titkárságának vezetője. 1907. május 5-én Pécelen született.

Péceli születés

Simon Jolán apja Simon Henrik a posta tisztviselője, anyja Goldner Róza háztartásbeli. A Goldner család az 1800-as évek végén Pécelen lakik. A család férfi tagjai ugyan 1900-ban Galambosra módosítják a nevüket, a lányok Goldnerek maradnak (Berta, Róza, Hermina). Az ebben az időben Pécelen gyakorló orvos Goldner Gyulával egyelőre nem találtam közvetlen rokoni kapcsolatot.

A család 1914-ig biztosan Pécelen él, tehát Jolán gyermekéveit településünkön tölti. Az elemi iskolát viszont feltehetően már a Budapesten akkoriban kialakított tisztviselőtelepen, a Százados úton kezdi.

Belépés az illegalitásba

Simon Jolán az iskolák elvégzése után a Takarékpénztárnál helyezkedik el, majd az Egyetemi Nyomdához kerül. A cikk elején hivatkozott – és akkoriban több újságban is megjelenő – helyszíni riport alapján a család jó anyagi körülmények között, már-már polgári életet élt. A „szép szőke lány” gyakran kirándult barátaival, a lakásuk tele volt szépirodalmi művekkel. Ezért is csodálkoznak a beszámolók azon, hogy ilyen háttérrel keveredik a munkások közé.

Jolán az 1920-as évek végén kerül közel az illegális kommunista mozgalmakhoz és vállal lapterjesztési feladatokat. Itt ismerkedik meg Eisenberger Benjaminnal – aki később, 1944-es bujkálásuk során veszi csak fel a Péter Gábor nevet. Péter Gábor így emlékszik az első találkozásra: „…egyszer csak bejön a Joli is. Nyár volt … és erre ő eljött fehér ruhában, nagyon jól nézett ki, hát gondoltam magamban, ez ki…”

Az ekkor még csak 22 éves lány már túl van egy 16 hónapos börtönbüntetésen. Az 1931-es biatorbágyi merénylet után elrendelt statárium, a kommunista szervezetek üldözése ugyancsak bujkálásra kényszeríti a fiatal párt. (Érdekesség, hogy az ekkori statárium főbírója Töreky Géza Pécelről jár be bíráskodni.)

Péter Gábor (eredeti nevén Eisenberger Benjamin) és Simon Jolán péceli születésű lány házassági bejegyzése

1933-ban tudnak hivatalosan is összeházasodni.

ÁVH főnöke és Rákosi titkárnője

1944-ben a németek elől menekülnek Péterék. Simon Jolánt akkori és későbbi barátja, Gobbi Hilda színésznő bújtatja. A második világháború után Péter Gábor karrierje, majd az 50-es években alkalmazott brutális kínzási módszerei jól ismertek. Megszervezi az Államvédelmi Hatóságot, vezényli a koncepciós pereket és irányítja a kínzásokat az Andrássy út 60-ban.

Péter Gábor és Simon Jolán 1945 októberében lakásuk teraszán. Forrás: Müller Rolf: Péter Gábor c. könyve

Simon Jolán közben Rákosi Mátyás titkárságvezetője lesz. Egyes források szerint esetleg viszonyuk lehetett, mások szerint inkább csak arról volt szó, hogy Rákosi „túszként” tartotta magánál az ÁVH vezetőjének feleségét.

Simon Jolán, Rákosi titkárságának vezetője (jobbról a második)

A szovjet fordulatok hatására 1953-ban Rákosi Péter Gábor ellen fordul. Saját lakására hívja az ÁVH vezetőjét. Mikor megérkezik, Simon Jolán már le van kötözve. Mindkettőjüket letartóztatják. Péter Gábor 1959-ben szabadulhatott – miközben a korábban szabadon engedett felesége több levelet ír eleinte Rákosinak, majd Kádárnak férje kiengedését kérvényezve.

Arról egyelőre nincs információ és forrás, hogy Simon Jolán péceli születése az 1950-es években jelentett-e bármilyen előnyt vagy hátrányt a település számára.

Nyugodt nyugdíjas évek

Péter Gábor idős korában könyvtárosként dolgozik. Feleségével Budapesten élnek, közel a Tétényi úti kórházhoz. Galgóczy Erzsébet még készít velük egy interjút 1978-ban, ami után az írónő úgy fogalmaz, hogy a “kalapot Simon Jolán hordta”  a családban – ezt visszaadja az interjú hangulata is, mivel Simon Jolán többször is közbeszól, pontosítja férje válaszait. Péter Gábor (86 évesen) 1993-ban, Simon Jolán (93 évesen) 2000-ben halt meg. Gyerekeik nem születtek.

(A cikk készítéséhez nagyban támaszkodtam Müller Rolf: Az erőszak neve- Péter Gábor című könyvére, valamint Galgóczy Erzsébet 1978-ban Péter Gáborékkal készített interjújára.)